Wednesday, August 4, 2010

Tribute To Babuji

29th July 2002 was when we lost this great man: Sudhir Phadke. His heavenly voice, his music, his compositions are incomparable. I am too small a midget to describe or comment on his music. Here's my tribute to Babuji: listing some of my favourite songs by Babuji.

अशी पाखरे येती
तुझे गीत गाण्यासाठी
स्वयंवर झाले सीतेचे
तोच चंद्रमा नभात
का रे दुरावा
मज सांग लक्ष्मणा जाऊ कुठे
राजहंस सांगतो प्रीतीच्या तुझ्या खुणा
आज कुणीतरी यावे
एकाच या जन्मी जणू
बोलले इतुके मज श्रीराम
चंद्र आहे साक्षीला
फिटे अंधाराचे जाळे
जीवलगा कधी रे येशील तू
पराधीन आहे जगती
स्वये श्री रामप्रभू ऐकती
लाडकी शकुंतला
एक वार पंखावरूनी
स्वर आले दुरुनी
सखी मंद झाल्या तारका
शेवटचा करी विचार फिरून एकदा

The list is endless!

No comments:

Post a Comment